Opzoeken is nu bezig Een ogenblikje geduld a.u.b.

De VTF-vakantiedomeinen heten u van harte welkom zowel 's zomers en 's winters, bij volpension of bij een huurwoningvakantie in Frankrijk voor uw all-inclusive-vakantie met uw gezin of met vrienden.

Informatie en boekingen :

+32 (0)2 546 14 10

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30u
en van 13.00 tot 17.00u

All-inclusief-vakantiedomeinen in Frankrijk

Rechercher et réserver vos prochaines vacances

Bestemming
Omgeving
Maaltijdformule
Startdatum

Deze datums worden niet aangeboden in het boekingssysteem

Boekbare en beschikbare data

Alle data

Einddatum

Deze datums worden niet aangeboden in het boekingssysteem

Boekbare en beschikbare data

Alle data

Deelnemers
volwassenen
kinderen (- 16-jarigen)

Kind : indien u de leeftijd van het kind niet invult, zal deze persoon als een volwassene worden beschouwd en ingeboekt.

Het VTF Concept

Twintig jaar na de invoering van de betaalde vakantie (vakantiegeld) in Frankrijk werd de concept VTF in 1956 in Thionville door gezinsbonden en vakbonden opgericht. Deze concept werd opgericht vanuit het basisprincipe dat elke burger recht heeft op een jaarlijkse betaalde vakantie. VTF is er voor iedereen, ongeacht zijn/haar geloof en zonder enig onderscheid te maken tussen afkomst of ethniciteit. Op basis van dit solidariteitsprincipe  werd er ook beslist kortingen te geven op vakanties voor kinderen (afhankelijk van hun leeftijd), waarbij we sinds die beginperiode tot heden kortingen blijven geven d.m.v. voordelige vakantiepakketten aan te bieden tegen lage tarieven.

De hoofdzetel van  VTF bevindt zich in Thionville in het departement Moselle.  De VTF concept valt onder jurisprudentie van dit Franse departement volgens het wetsartikel 1908.

De sociale economie

Dit unieke model, waarop de deonthologie van VTF is gestoeld, met name een «non-market economy» waarbij kapitaal en arbeid niet met elkaar interageren, heeft als doel tot een grotere sociale coherentie, verrijking en persoonlijkheidsontwikkeling te komen.

Het is ook het antwoord van de VTF-concept op de politieke, economische en sociale werkelijkheid. VTF heeft zich hiervoor geëngageerd;  en dat uit zich uitdrukkelijk in de verantwoordelijkheid en eerbied ten aanzien van de verblijfsgasten. Men kan deze principes ook steeds opnieuw in elk van onze vakantiedomeinen ervaren. De drijfveren van VTF om deze vorm van sociaal en gezinstoerisme te stimuleren (die gekend zijn als  één van de belangrijkste bijdragers tot de toeristenactiviteiten in de betreffende streken, in Frankrijk en de rest van de wereld) zetten ons er ook toe aan samen te werken met anderen teneinde een blijvende voortzetting te kunnen blijven garanderen.

Het Bestuur en administratie

De drijfveren van VTF om deze vorm van sociaal en gezinstoerisme te stimuleren (die gekend zijn als  één van de belangrijkste bijdragers tot de toeristenactiviteiten in de betreffende streken, in Frankrijk en de rest van de wereld) zetten ons er ook toe aan samen te werken met anderen teneinde een blijvende voortzetting te kunnen blijven garanderen. De politieke overtuiging van VTF wordt bepaald en gedefinieerd door haar raad van bestuur, die uit vrijwilligers bestaat. Deze raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van VTF.  Het dagelijkse management in de vakantiedomeinen bestaat uit een ploeg van permanente of tijdelijke seizoensbedienden, die de verschillende taken uitvoeren. De taken zijn zeer uiteenlopend, afhankelijk van de functie van de betreffende bediende  en het soort vakantiedomein.

Politieke model

 - <h3>Politieke model</h3> - vtf-vacances

De politieke organisatiestructuur van VTF is gestoeld op een  jaarlijkse algemene vergadering, die het algemene beleid bepaalt en die de jaarrekeningen goedkeurt, een raad van bestuur, die zich bezighoudt met de krijtlijnen en een uitvoerend comité, dat geraadpleegd wordt door het management. Dit comité bepaalt ook de concrete uitvoeringen. Tenslotte worden alle taken uitgevoerd door een ploeg dat bestaat uit vaste werknemers en seizoenswerknemers.

Economisch model

 - <h3>Economisch model</h3> - vtf-vacances

Het model is gebaseerd op een actief investeringsbeleid dat steeds op zoek is naar investeerders. We checken ook altijd welke investeerder het meest geschikt is voor welk sociaal project; evenals de ontwikkeling van een realistisch budget om zo een liniaire dienstverlening te kunnen garanderen, evenals een garantie voor een duurzame ontwikkeling doorheen dit hele proces. Tenslotte willen we ook garant staan voor de diversifiëring van het cultuurgoed. Dit houdt in dat de investeerder de keuze heeft om eigenaar te zijn of een beheerder. Een mangementmodel dat de investeerder in staat stelt om zowel de kosten te drukken, als de huurkosten en de eigenaarskosten.

Sociaal model

 - <h3>Sociaal model</h3> - vtf-vacances

Het sociale model is gebaseerd op een sociale mix van de verschillende demografische statussen van de gasten, en is een bron ter verkenning en van culturele uitwisselingen, heeft een proportioneel vlak tarief, gebaseerd op het inkomen van de verblijfsgast, de leeftijd van de kinderen die bij ons verblijven. Tenslotte is het tarief ook afhankelijk van het seizoen. De personeelsdienst van VTF biedt zijn eigen werknemers ook sociale ontwikkelingsfaciliteiten aan zoals terug-aan-het-werk-programma's  voor langdurige ex-werklozen, als alternerende opleidingen (werken-en studeren in dezelfde periode), cursussen vaardigheidsontwikkeling en opleidingscursussen van allerlei aard, die ten dienste staan van de ontwikkeling van de werknemers van VTF. Tenslotte kunnen we stellen dat dit systeem ook een stimulerende economische invloed (werkgelegenheid) heeft op de streken, waar de vakantiedomeinen gelegen zijn. Tenslotte kunnen we stellen dat dit model  ook bijdraagt tot de economische en plaatselijke ontwikkeling van de betreffende streken. Dit alles is te danken aan onze klanten die hun vakantie bij VTF boeken/boekten.

Terug