+32 (0)2 546 14 11 Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30u en van 13.00 tot 17.00u
Menu
+32 (0)2 546 14 11
Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.30u en van 13.00 tot 17.00u

Juridische voorwaarden

VTF Juridische voorwaarden

De wettelijke bepalingen en voorwaarden van de website van VTF Vacances zijn van toepassing op elke internetgebruiker die de site bezoekt. 

 • Home
 • Juridische voorwaarden

De wettelijke bepalingen en voorwaarden van de website van VTF Vacances zijn van toepassing op elke internetgebruiker die de site bezoekt. De wettelijke bepalingen en voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Toegang tot en gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en aan de wettelijke van kracht zijnde bepalingen.

Deze site is gepubliceerd door:

 • VTF Vacances
 • Inschrijvingsnummer in het handelsregister: 775 619 588
 • N° TVA Intracommunautaire FR78775619588
 • Lokale vereniging onder de wet van 1908
 • Union d'Associations VTF hoofdzetel: 1460 route de Galice - 13090 Aix en Provence cedex 02 - FRANCE
 • Telefoonnummer: +32 (0)2 546 14 11
 • Publicatiedirecteur: Anne Cartalas

Ontwerp en opmaak van de site:

DATASOLUTION
224 Rue du Faubourg Saint Antoine – 75102 PARIS - FRANCE
Tél : +33 (0)1 83 79 02 05

Website hosting:

DATASOLUTION

Auteursrechten en intellectueel eigendom

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, verzending, vervorming van de gehele of van een deel van de website of de inhoud ervan is verboden, op welke manier en op welk medium dan ook.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site, van de inhoud ervan of van de aanwezige informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en wordt gezien als een overtreding van artikel L 335-2 en seq. van de Code voor intellectuele eigendom. Hetzelfde geldt voor databanken die, waar van toepassing, verschijnen op de website van vtf-vacances.com die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 omgezet naar de Code voor intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. In dit opzicht is elke reproductie of extractie de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Privacy / Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met artikel 3 van de wet "Informatietechnologie en vrijheden" van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

U mag dit recht uitvoeren door contact op te nemen met: VTF Hoofdkantoor - 1460 route de Galice 13090 Aix-en-Provence cedex 02.

De site is aangemeld bij de CNIL onder nr. 1424204

Verantwoordelijke voor bescherming persoonlijke gegevens : contact-rgpd@vtf-vacances.com 

Doelstellingen van het gebruik van gegevens : Aan de internetgebruiker informatie verschaffen over de verblijven die worden voorgesteld door VTF, alsook alle mogelijke nodige informatie om een contract af te sluiten met VTF, ook als één van de deelnemers een kind is. Aan de internetgebruiker de inhoud en diensten die aangepast zijn aan zijn interesses voorstellen. De opvolging van de reserveringen doen alsook de contracten met de klanten opvolgen.

Begunstigden van de persoonlijke data : De persoonlijke gegevens : deze persoonlijke gegevens worden enkel doorgegeven en gebruikt door het personeel van VTF, de webmaster en door interne applicaties van VTF bij het prospecteren en voor het klantenbeheer. Enkel zij die deze informatie in verband met vakantieverblijven en reserveringen behandelen hebben er toegang toe. Geen enkele van deze gegevens worden aan derden toevertrouwd buiten de controle om van VTF. Dit, noch voor reclamedoeleinden of maketing doeleinden, noch binnen, noch buiten de Europese Unie.

Duur van het bewaren van gegevens :

 • Voor een persoon die nooit een contract met VTF gesloten heeft, worden de persoonlijke gegevens tussen de betrokken persoon en VTF, niet langer bewaard dan drie jaar na de eerste contactname (door de persoon die het initiatief op zich nam) (confer uitgebreide standaard van de CNIL : https://www.cnil.fr/fr/declaration/ns-048-fichiers-clients-prospects-et-vente-en-ligne). Na deze 3 jaar zal een uitdrukkelijke vraag van toestemming overgemaakt worden , onder vorm van een jaarlijkse campagne om toestemming te krijgen.
 • Voor de persoon die minstens 1 contract met VTF gesloten heeft voor een vakantieverblijf, worden de persoonlijke gegevens 10 jaar na de einddatum van het verblijf bewaard (confer Art. L213- 1 van de consumentenwet) – Voor alle internetgebruikers worden de surfgegevens opgeslagen in een bestand en 1 jaar bewaard.
 • Uw rechten i.v.m. uw persoonlijke gegevens : Als u uw rechten wil laten gelden op de bescherming van uw persoonlijke gegevens (zie het GPDR), dan kan u ons een aanvraag naar contact-RGPD@vtf-vacances.com sturen.

Recht van beroep door een controlerende instantie : Als u beroep wil doen op een België controlerende instantie, kan u de GBA (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) contacteren. 

Om de webmaster te contacteren: Voor alle opmerkingen met betrekking tot de site, vragen of meldingen van anomalieën, kunt u rechtstreeks contact opnemen via mail met de persoon die verantwoordelijk is voor de site.

VTF maakt op deze site gebruik van cookies. Met uw toestemming zullen wij ze gebruiken om het gebruik van de site te meten en analyseren (analytische cookies), om deze aan te passen aan uw interesses (personalisatiecookies) en om u relevante advertenties en informatie te bieden (targetingcookies).

Personaliseer